VOOR ELK MAC PROBLEEM IS EEN OPLOSSING. Telf: 06-22 66 57 53

Blog / 
nieuws
 / 

Mac Support Yiriwaa Foundation

Mac Support Yiriwaa Foundation

Stichting Yiriwaa Foundation wordt door Mac Support gesteund!

nieuws

Mac Support Yiriwaa Foundation

De Yiriwaa Foundation verschaft kinderen in Afrikaanse landen beurzen om een schoolopleiding te volgen.

Het idee achter Yiriwaa is dat we zoveel mogelijk gebruik willen maken van bestaande onderwijsinstellingen in een (Afrikaans) land. Kinderen die het aan middelen ontbreekt om daaraan deel te nemen en die zich gemotiveerd tonen om naar school te gaan en een opleiding te beginnen en af te maken, kunnen een toelage krijgen via de Yiriwaa Foundation.

 

Mac Support Yiriwaa Foundation!

Mac Support Yiriwaa Foundation

Yiriwaa bestuurt zelf geen scholen of instituten, maar zorgt ervoor dat kinderen die daar zelf geen geld voor hebben toch naar school kunnen. De beurs kan bestaan uit schoolgeld, geld voor boeken of een uniform, maar ook uit een onkostenvergoeding voor het reizen van huis naar school.

Elke aanvraag voor een beurs wordt grondig onderzocht. Niet alleen het kind zelf, maar ook de omgeving van het kind waaronder ouders en onderwijzers worden betrokken bij de intake om te zien of de beurs nodig en passend is. De motivatie van het kind speelt daarin een belangrijke rol. Maar ook de medewerking van ouders en docenten is van belang. Want een Yiriwaa beurs heeft als belangrijkste doel: de opleiding beginnen én afmaken.

Mac Support Witjas

Voor elk Mac probleem is een oplossing

Voor meer en vrijblijvende informatie vul het Contact, Reparatieformulier in of Bel.

Misschien ook interessant

© 2022 Mac Support Witjas

arrow-rightmenu-circle